Rabu, 20 April 2016

Cara Nyegah Panyakit Stroke Ngago Terapi Gugah Subuh


Panyakit stroke,- Stroke mangrupa panyakit pikasieuneun anu iasa narajang saha wae henteu paduli yuswa penderitanya . Panyakit ieu iasa lumangsung margi kitu kaayaanana panyocokan dina pembuluh getih polo atawa peupeus na pembuluh getih.

Perkawis anu iasa dibalukarkeun ku peupeus na pembuluh getih kasebat iasa menyebabkeun kelumpuhan dina sapalih anggota salira sumawonten langkung parna na iasa ngabalukarkeun kelumpuhan total haturan penderitanya . Perkawis ieu pisan anu mendasari seueur jalmi pilari ahli tatamba kanggo menyembuhkeun stroke. 

Henteu sakedik waragad anu kedah dikaluarkeun kanggo ngalakukeun saniskanten macem tatamba demi mengobati stroke ieu. Nanging tahukah anjeun tetela gugah subuh iasa barobah kaayaan tatamba anu iasa nyegah stroke? Katut informasi salengkepna.

Hiji kawajiban haturan muslim kanggo milampah solat lima waktos. salah sahijina nyaeta solat subuh anu dipigawe dina isuk dinten. Tetela , jabi bernilai ibadah,solat di waktos subuh oge ngabogaan akibat anu sae pisan haturan salira jalmi.

Dina hiji panalungtikan medis kapanggih yen solat subuh mere mangpaat salah sahijina kanggo nyegah panyakit stroke. Hiji panalungtikan panganyarna dunya kedokteran mempelajari ngeunaan lobana perkawis lumangsung na serangan jajantung sarta stroke anu sering lumangsung dina isuk dinten.

Dina panalungtikan kasebat,sacara spesifik disebatkeun yen serangan kasebat iasa lumangsung dina babuk 06.30 isuk. Di waktos kasebat,resiko terserang panyakit jajantung,stroke ataupun panyakit patali kardiovaskuler lianna bade ageung pisan.

Nanging perkawis ieu berkemungkinan alit lumangsung dina maranehanana beraktivitas ngalakukeun kagiatan sepertos gugah subuh sarta henteu kulem deui sanggeus na,atawa anu ngolah raga rutin saban poena. Perkawis ieu dimargikeun kalawan aktivitas ieu midamel salira bade langkung gampil beradaptasi/mengkompensasi parobahan wirahma sirkadian salira.

Maranehanana oge mempelajari ngeunaan pelajari ngeunaan parobahan tingkat protein Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)di jero salira,anu ngahalangan pemecahan bekuan/gumpalan getih.Nurutkeun kenging ti para peneliti,anu barobah kaayaan faktor penyumbang serangan stroke sarta jajantung nu mawi utami eta teh gumpalan getih.

Dumasar panalungtikan anu dipedar dina jurnal Blood,penurunan ti takdir PAI-1 penclut na lumangsung kira-kira 06.30. Dina waktos eta,Protein plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) kedah didamel langkung ekstra kanggo ngalaunkeun pembekuan getih sarta midamel jumlah protein mudun dina isuk dinten. Ahirna,kaayaan kasebat menyebabkeun kanaekan angka stroke sarta serangan jajantung langkung manawi lumangsung dina waktos eta.

Dr Frank Scheer saurang nu nulis studi sakaligus direktur medis Chronobiology Program di Birmingham sarta woman hospital , ngungkabkeun yen timuan kasebat nembongkeun yen sistem sirkadian,atawa tabuh biologis salira,mikeun kontribusi ka kanaekan mamala kajadian kardiovaskular di isuk dinten.

Demikianlah katerangan ngeunaan tatamba gugah subuh anu iasa nyegah stroke. mangpaat pisan anu jabi pisan dawam ti kagiatan anu manawi di anggap sepele haturan sebagaian jalmi. Di mulih saban parentah Allah tangtos aya hikmah anu kaeusi di jerona. Allah nyaeta Dzat Anu Maha Uninga tina sagala hiji hal.